Product Search
 
 
 
Product List
  》新产品
  》手持数字万用表
 
  ·自校准万用表
  ·自动选择测量功能的傻瓜数字万用表
  ·真有效值数字万用表
  ·高端精密数字万用表
  ·自动量程数字万用表
  ·笔形万用表
  ·手动量程数字万用表
  ·手持式汽车通用表
  ·LCR 仪
  ·便携式袖珍万用表
  》钳形表
 
  ·AC钳形傻瓜数字万用表
  ·AC/DC钳形数字万用表
  ·袖珍型钳形万用表
  》红外测温仪
 
  》配件类
 
第80届中国电子展 --2012-10-24

      

      我司将于2012年10月30日至11月1日参加第80届中国电子展,我司的展位号是3B225, 欢迎广大客

户来我司展位了解新产品。届时我司将会推出几款已申请到专利保护的自校准的数字万用表和第四代

傻瓜万用表。期待您的光临!

 

             

   

 
 
 
 
Skype Me?!
MSN